۶

سالگردمونه :)

سالگردمونه :)

خیلی وقته ننوشتم، به اندازه ی تمام شلوغی هام! و فکری که برای نوشتن دوباره تا کنون زمان استراحتی نداشته و خب گاهی باید بیشتر اندیشید تا بتوان بهتر نگریست … اما امروز خیلی متفاوته و ذهن من حرفی برای گفتن داره! حالا این نوشته با نوشته های دیگه خیلی متفاوته؛ حالا همدمی در کنار خودم دارم که همیشه مشتاقانه در فکر من حضور داره و هوش و دقت و مرامش بارها کمکم کرده بهتر ببینم، زیباتر فکر کنم و در نهایت خروجی های بهتری داشته باشم. امروز سالگرد پیوند ماست و من خوشبختم که اینچنین مهربانی شکیبا و خوش قلب در کنار خودم دارم.

امتداد این یادداشت …

۲۰

متشکرم

ز روزگار خوشست این همه جز آنکه لبم                  ز دست‌بوس خداوند روزگار جداست

 
دشت مغان، فروردین 92

دشت مغان، فروردین ۹۲