۲

دعا

 

پائی نه که از میانه بگریزم من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبعی نه که با دوست درآمیزم من

عقلی نه که از عشق بپرهیزم من

***

دستی نه که با قضا درآویزم من

پائی نه که از میانه  بگریزم  من

اشتراک گذاری، ماندگاریست ...

دیدگاه ها

پاسخ دادن به الهه لغو پاسخ


:o :coffee: :P O:) ;) :shoot: :thumbs: :) :D -.- :cry: :devil: :beer: ^^ |) x( <3 :( B) :/