۲

ویریس لاکو

تلار سر ننیش لاکو   (دختر همینجوری روی ایوان نشین)

/telare sær nænish laku/

مردم و این بگو بگو    (مردم پشت سرمون حرف می زنن)

/mardomo in bægu bægu/

بسه گوله رها بکن   (کافیه دیگه! کوزه رو رها کن)

/bæse gulæ ræha bokon/

بیا می آبرو نبور   (بیا پایین و آبروی منو نبر)

/bia mi aberu næbur/

بس که بنیشتی ایوونه   (از بس که نشستی روی ایوان)

/bæs ke bænishti æyvone/

کرکون ندانن د دونه   (غذای مرغ ها تموم شده و چیزی برای خوردن ندارن)

/kærkon nedænæn de doneh/

ویریس لاکو حیا بکن    (بلند شو ای دختر و حیا کن)

/viris laku hæya bokon/

کولونه جا میون دکن   (گوساله ها رو ببر به آغل)

/koloneh ja mion dækon/

برنج  بشور و اشه کن   (برنج بشور و بزار روی آتش)

/berenj bushoro æshæ kon/

قاتوقه د رچه بکن   (دیگه خورشت رو آماده کن)

/ghatoghe de ræchæ bokon/

شو دکته باغ میون   (دیگه هوای باغ داره تاریک میشه)

/show dæketeh baghe mion/

تله بشوی لونه میون   (حتی خروس هم رفته درون لانه تا بخوابه)

/tæle boshoy loneh mion/

اهن ویریس تلار جی   (بجنب! از روی ایوان بیا پایین)

/æhæn viris telare ji/

تی فال د زودتر فیچین.   (شیطنت هاتو دیگه زودتر تموم کن) Exciting

/ti fale de zoodtær fichin/


پی نوشت : اولین سروده ی گیلکی من در طول عمرم بود؛ تقدیم به روح پاک مادربزرگ هایم و تمام دختران «اصیل» گیلان زمین .

اشتراک گذاری، ماندگاریست ...

دیدگاه ها

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید


:o :coffee: :P O:) ;) :shoot: :thumbs: :) :D -.- :cry: :devil: :beer: ^^ |) x( <3 :( B) :/