۷

تهرانگردی در مرداد داغ ۹۱

 هفته ی پیش توفیق اینو داشتم که سفر دیگری با همت ارنستوی عزیز داشته باشم، اما یک سفر درون شهری! بازدید از همین تهران خودمون با عنوان بازدید از خانه های قجری بهانه ای برای این گشت و گذار بود و همانطور که پیش بینی می کردم این کوچه پس کوچه های تهران نقاط رمز آلود بسیاری برای دیدن داشت.

از مزایای بزرگ این سفر آشنایی با شهرام شهریار مدیر سایت سفرنویس و علیرضا نجفی مدیر بلاگ دیدنو بود که اگر اطلاعات و توضیحات حاشیه ای این دو عزیز نمی بود قطعاً از جذابیت های برنامه به شدت کاسته می شد.

هر چند می دونم مکان هایی که دیدیم تنها تعداد انگشت شماری از ده ها مکان دیدنی در تهران بودند اما به هر حال به من خیلی چسبید.

تصاویر پیوست تا حدی گویای این بازدید نیمروزه خواهند بود.

۱

هضمش سخت است!

چه فرقی می‌کند
من عاشق تو باشم
یا تو عاشق من؟
چه فرقی می‌کند
رنگین کمان
از کدام سمت آسمان
آغاز می‌شود؟

«گروس عبدالملکیان»