۶

از نوستالوژی های دهه ۷۰

کارنامه تحصیلی سال 73

کارنامه تحصیلی سال ۷۳

ابراز همدردی کانون شاعران و نویسندگان آموزش و پرورش پس از نپذیرفتن شعر جهت حضور در مسابقات استانی - سال 77

ابراز همدردی کانون شاعران و نویسندگان آموزش و پرورش پس از نپذیرفتن شعر جهت حضور در مسابقات استانی – سال ۷۷

 

امتحان درس هنر - سال 78

امتحان درس هنر – سال ۷۸

 

 

۳

یادم تو را در آغوش

از پشت پنجره باز

این شهر پر هیاهو

صد جای رفته با تو

صد حرف مانده در گوش

این ها که یاد من هست

اما تو را فراموش

در خاطرم نمیرد

دستی به دست من بود

عطر تو و تن من

کز بودن تو مدهوش

این ها که یاد من هست

اما تو را فراموش

یادم تو را

… در آغوش

این ها

… یاد من هست؛

یادم تو را فراموش.


پی نوشت: این یک ماه و نیم خیلی مهمه. در حد یک سانتر بد از جناحین که می تونه با یک وزش تصادفی باد به یک سوپر سانتر تبدیل بشه و بعد یک موقعیت خوب و توی دروازه! برای من هم دعا کنید لطفاً.