۹

چتر نیلگون آسمان مرکزی

سال گذشته جهت تمرین عکاسی به پیشنهاد دوستان سفری داشتیم به روستای لار از بخش خرقان شهرستان زرندیه و در مجاورت شهرستان ساوه؛ خاطرات خوب سال پیش تشویقمان کرد که امسال بازدید از این منطقه را تجدید کنیم و نادیده های سال پیش را امسال ببینیم. صبح خیلی زود در دمای -۲ درجه حرکت کردیم …

۹

مرثیه ای ناتمام

  آذر امسال از بین سفرها و بازدیدهایی که داشتم به عقیده ی خودم جالب ترینش سفر درون شهری تور قبرستان های ممنوعه ی شهرام شهریار عزیز بود. ابتدای این سفر که در تاریخ هفدهم آذر برگزار شد انگیزه ی اصلی من دیدن هنر به کار رفته در شمایل بالای قبرهای اقلیت مسیحیان بود. اگر …