۹

مرثیه ای ناتمام

  آذر امسال از بین سفرها و بازدیدهایی که داشتم به عقیده ی خودم جالب ترینش سفر درون شهری تور قبرستان های ممنوعه ی شهرام شهریار عزیز بود. ابتدای این سفر که در تاریخ هفدهم آذر برگزار شد انگیزه ی اصلی من دیدن هنر به کار رفته در شمایل بالای قبرهای اقلیت مسیحیان بود. اگر …