۳

راه بهشت

  امروز در تخته سفید خوندم : مردی با اسب و سگش در جاده ای می رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی، صاعقه ای فرود آمد و آنها را کشت. اما مرد نفهمید که این دنیا را ترک کرده و همچنان با دو جانورش پیش رفت.گاهی مدت ها طول می کشد تا مرده ها …