۲

باداب سورت

این هفته در کنار تمام خبرهای بد اشتغالی و اقتصادی یه رخداد خیلی خوب برام داشت؛ بازدید از یک پدیده ی ژئوتوریسمی ناب که از نطر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دومین اثر طبیعی ملی ایران بعد از قله ی دماوند هست. آشنایی با ارنستوی عزیز هم که استاد مبحث زمین شناسی و رسوب شناسی …