۵

من – سیب زمینی – گربه

… خیلی غریبانه داشت از لب بوم رد می شد؛ کنجکاو شد … شرط غریزی اول، بوییدن … مزمزه … حمله کماکان به شیوه ی اجداد دیرینش … سیب زمینی سوم – استوار ایستادن و فشردن سر به سمت دست شاید به جهت اعلان سیر شدن و شاید هم سپاسگذاری! چشمات خیلی قشنگه … میدونستی …