تلخه

 تلخه که می فهمی این آقا مترجم انگلیسی زبان پرفروش ترین کتاب شعر آمریکاست و این کتاب به همراه ده ها کتاب دیگر از سال ۱۹۹۵ جزء پرفروش ترین کتاب های شعر کلاسیک در غرب هست و اما در امتداد میدان آزادی تا چهار راه ولیعصر، همون جایی که مهد سکنی گزینی و پرورش روشنفکرامونه، …