۱

سیاحتی دوباره در میانکاله

به لطف خدا امسال هم سعادت دیدار از تالاب میانکاله در معیت بهزاد زادهوش عزیز و آقای حر منصوری نصیبم شد. برنامه ی امسال با تغییری کوچک اما بسیار خوب و به جا نسبت به سال گذشته همراه بود. به دلیل تیراندازی در منطقه حفاظت شده دشت ناز، دیدار با آهوان این دشت میسر نشد …

اینها خود از صد قوم مغول بدترند ( برای میانکاله )

امروز صبح چشم نواز ترین تیتر همشهری (رجوع شود به مدخل ۱۸ تیر ۹۱ ) پیام رسان یک خبر ناخوشایند برام بود. یک خبر بد در مورد تالاب میانکاله. وقتی مطلب رو می خوندم نمی دونم چرا حس حمله ی مغول به ایران در تاریخ باستان بهم دست داد، آقایون برداشتن با حمایت محیط زیست …