۴

مهمان حیاط ما

دم غروب مهمان ما بود … پدرسوخته انگار حاصل عشق یک پروانه ی ابریشم … و یک روبه بود!   این نوشته در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ به دلیل زیر ویرایش شد : نمی دونم کجای گیجگاه زمین به زمین خورده که این بنده های خدا سر از حیاط ما درمیارن! اینبار این زوج نزدیک …