۱۳

Gantter انتخابی برای مدیریت پروژه تحت وب

حدود ۵ ماه پیش از طریق یکی از افزونه های Google Chrome با اپلیکیشنی به نام Gantter آشنا شدم. Gantter در واقع یک سیستم مبتنی به فضای ابری (cloud-based) زمانبندی پروژه تحت وب است که که محدوده وسیعی از قابلیت های نرم افزارهای رومیزی مدیریت پروژه پیشرفته از قبیل Microsoft Project را پوشش می دهد، …