۴

پله پله تا ملاقات خدا

سفرنامه سفر به کلات نادری « دژ خدای آفرین » حدود دو هفته پیش سفر کوتاهی به مشهد داشتم؛ خاطرم هست ۸ سال پیش که به مشهد رفته بودم در هتل عکس عمارتی را دیده بودم به نام کاخ خورشید. وقتی پرس و جو کردم به من گفتند این مکان در منطقه کلات نادری واقع …