۴

جستجوی گوگل را آب و جارو کنیم

در این روزهای پایانی سال که آب و جارو کردن یکی از رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده توسط ما ایرانی هاست، بد ندانستم یادداشتی در خصوص آب و جاروی محیط وب و به ویژه سرویس جستجوی گوگل که کم و بیش با آن سر و کار داریم و به عبارتی لذت استفاده از اینترنت را …